БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД

гр. София
ж.к. Дружба II
ул. “Полк. Хр. Арнаудов” № 8 – Офис
тел.: 0887 524 831 / 0898 416 522
e-mail: pitar_iliev@abv.bg

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 

БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД осигурява на своите клиенти всеобхватно управление на целия процес по отдаване на скелета под наем. Фирмата може да предостави следните услуги и изделия на инвеститори, строителни компании и крайни потребители.

Предварително приблизително изчисляване на необходимото количество фасадно скеле за конкретен проект

Отдаване под наем на фасадно скеле

Монтаж на фасадно скеле

Демонтаж на фасадно скеле

Транспорт до обекта

Техника и механизация

БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД предлага на своите клиенти добре обмислени и детайлно планирани решения по отношение на зададените параметри в конкретното задание. Нашата ключова сила е способността да се предоставят специализирани и модерни услуги. По отношение на отдаването под наем на оборудване в строителството БУЛТЕРМОСТРОЙ ЕООД е в състояние да управлява всеки етап, благодарение на своите експерти, техници и професионално подготвен персонал, притежаващ необходимата квалификация.